********************* Nam 2013 **********************

- Họp Mặt Tất Niên do nhóm cựu học sinh ở Orange County California
tổ chức.

- Họp Mặt Tất Niên của Quí Thầy Cô Cựu Giáo Viên tại Sàigòn.

********************* Năm 2012 **********************

Tháng 1:

- Họp Mặt Tất Niên do nhóm cựu học sinh ở Orange County California
tổ chức.

- Họp Mặt Tất Niên của Quí Thầy Cô Cựu Giáo Viên tại Sàigòn.

Tháng 8:

- Họp Mặt Hè do nhóm cựu học sinh ở Orange County California tổ
chức.

********************* Năm 2011 **********************

Tháng 2:

- Họp Mặt Tất Niên do nhóm cựu học sinh ở Orange County California
tổ chức.

- Họp Mặt Tất Niên của Quí Thầy Cô Cựu Giáo Viên tại Sàigòn.
Link: hình ảnh

- Thân mời thính giả chs nghe CD Album “Hoa Bay Về Ngàn” qua link
sau. Links:
Phuong Nam & iTune & www.nguyentangminh.com

********************* Năm 2010 **********************

Tháng 10:

- Họp mặt của quí Thầy Cô tại Sàigòn nhân chuyến về thăm quê nhà
của Cô Hà Thị Liên và Thầy Nguyễn Trí Lục. Link:
hình ảnh.

- Họp mặt của quí Thầy bàn chuyện văn chương thơ nhạc tại Quán
Ruốc.  Link:
hình ảnh.

Tháng 7:

- Nhóm CHSND vùng Orange County California tổ chức picnic tại Mile
Square Park.

Tháng 6:

- Nhóm CHSND Khóa 88 tổ chức họp mặt ở Houston và Sàigòn.

Tháng 2:

- Họp Mặt Tất Niên do nhóm cựu học sinh ở Orange County
(California) tổ chức. Link:
Tin tức và hình ảnh

- Họp Mặt Tất Niên của Quí Thầy Cô Cựu Giáo Viên tại Sàigòn.
Link:
Tin tức và hình ảnh

********************** Năm 2009 **********************

Tháng 11:

- Trường Nguyễn Du khánh thành tượng của đại thi hào Nguyễn Du.
Link:
Tin tức và hình ảnh

- Chúc mừng thầy cô cũ nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo (ngày nhớ
ơn thầy cô).
Link:
Tin tức và hình ảnh

- Chúc mừng Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du tròn 4 tuổi (2005-2009).
Link:
Tin tức và hình ảnh

Tháng 10:

- Nhóm cựu học sinh khóa 1988 làm công tác từ thiện giúp đồng bào bị
bão lụt ở Vietnam.
Link:
Tin tức và hình ảnh

Tháng 9:

- Cựu giáo sư họa sĩ Thanh Trí tổ chức triễn lãm tranh tại California.
Link:
Tin tức và hình ảnh

- Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du hổ trợ chương trình học bổng cho các
em học sinh tại trường nhà. Link:
Tin tức & hình ảnh

Tháng 7:

- Nhóm Cựu học sinh ND ở Orange County tổ chức picnic tại
Milesquare Park. Link:
Hình ảnh

Tháng 1:

- Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du-Trần Lục tổ chức liên hoan mừng
Xuân Kỷ Sửu tại sân trường trung học Nguyễn Du Sàigòn. Link:
Hình
ảnh họp mặt.

- Đại diện của Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du tặng trường cũ 2 máy PC
để trang bị thêm cho phòng thính thị.
Link:
Hình ảnh giao máy PC.

- Ban Tài Chánh tổng kết ngân quỹ của Hội.
Link:
Tổng Kết Chi Thu

********************** Năm 2008 **********************

Tháng 12:

- Mừng sinh nhật hội CHS tròn 3 tuổi! Phát hành Đặc San Xuân Ước
Vọng 2009. Thân mời các cựu học sinh đón xem & mua ủng hộ để gây
quỹ và giúp chương trình học bổng cho các em học sinh tại trường nhà.

Link:
Nguyên Xuân, bài trích đăng từ đặc san.
Link:
Thông báo Phát Hành ĐS Xuân 2009

Tháng 7:

- Ban Tài Chánh tổng kết ngân quỹ của Hội.  
Link:
Tổng Kết Chi Thu

Ban Biên Tập giới thiệu Đặc San “Xuân Ước Vọng” 2009, sẽ ra mắt
vào giữa tháng 12 năm 2008.   
Link:
Lời giới thiệu: Đôi Dòng
Link: Thông Báo Đặc San
Link: Thư Ngỏ Đặc San

Ban Liên Lạc Hội CHSND ra thông báo về buổi Họp Mặt Cựu Học
Sinh Trần Lục-Nguyễn Du Lần II tại sân trường Nguyễn Du nhân dịp
Tết Kỷ Sửu 2009.
Link:
Thông Báo Họp Mặt

Tháng 5:

- Thay mặt Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du, CHS Nguyễn Thị Khánh
Minh và CHS Đinh Gia Điền đã đến trưòng cũ và trao học bổng cho các
em học sinh Nguyễn Du học giỏi ngoan có hoàn cảnh khó khăn.  
Link:
Hình Ảnh Lễ Phát Học Bổng

Tháng 4:

- Ban Kỹ Thuật tân trang Diễn Dàn Nguyễn Du Hội Quán.  Thân mời
các CHS tham gia đăng ký và góp ý.
Link:
Diễn Dàn

Tháng 2:

- Nhóm anh chị em CHS Nguyễn Du vùng San Jose California họp mặt
mừng Tất Niên, đặc biệt có sự tham dự của thầy Vũ Tiến Mẫn.  Nhóm
CHS đã đóng góp gây quỹ cho Hội CHSND. Buổi tiệc do CHS Trần
Cường & CHS Trần Hoàng Duật tổ chức.

Tháng 1:

- Ban Tài Chánh của Hội CHSND tổng kết ngân quỹ tài chánh của Hội
trong 2 năm qua.  Ban Tài Chánh do CHS Ngô Thị Nga, Nguyễn Hoàng
Minh Đức, và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Thủ Quỹ) đảm trách.  

- Hội CHSND Cùng Các Anh Chị Em CHS Liên Khoá Tổ Chức Liên
Hoan Tết Mậu Tý 2008 Tại Sân Trường Nguyễn Du, Nhằm Tri Ân Quí
Thầy Cô Cựu Giáo Sư Trần Lục & Nguyễn Du tại Việt Nam và Thắt
Chặt Tình Thân Hữu CHS Liên Khóa.  
Link:
Xuân Họp Mặt 2008

- CHS Nguyễn Khánh Minh, CHS Đỗ Đình Trí & CHS Đinh Gia Điền
Đại Diện Cho Hội CHSND Phát Học Bổng (Học Kỳ I) Cho Các Em
Học Sinh Nguyễn Du.  
Link:
Lễ Phát Học Bổng

- Ra Mắt Trang Tết Mậu Tý 2008.  BBT: CHS Bùi Hồng Hoa, CHS
Nguyên Tú My & CHS Trần Ngọc Lân Đảm Trách.  
Link:  
Đặc San Xuân 2008

********************** Năm 2007 **********************

Tháng 12:

- Hội CHSND Mừng Sinh Nhật Lần 2.

Tháng 11:

- CHS Đinh Gia Điền, CHS Đỗ Hữu Nghi, & CHS Nguyễn Thành
Trung Tham Gia Trưng Bày Hình Ảnh & Đặc San của Hội Tại Phòng
Truyền Thống Của Trường Trung Học ND.

Ban Kỹ Thuật Thực Hiện Trang Lịch Sử Của Trường Trung Học Trần
Lục & Nguyễn Du.  Tài Liệu DVD Do Thầy Nguyễn Trí Lục Sưu Tầm
& Gởi Tặng.  
Link:  
Trang Lịch Sử Trường

Tháng 10:

- CHS Đinh Gia Điền & CHS Phạm Văn Vĩnh Đại Diện Hội Trang Bị
Thêm Hai Phòng Lab Hóa Học & Vật Lý.  Ngân Sách Trích Từ Fund
C (ND Lab Projects) Của Hội, Do  Các CHSND Mạnh Thường Quân
Đóng Góp.

Tháng 7:

- Trại Hè Nguyễn Du Lần 2 Được Tổ Chức Tại Orange County,
California, Do Nhóm CHSND Nam California Đăng Cai Tổ Chức.  
Nhóm Cũng Thực Hiện DVD Lưu Niệm.

Tháng 7:

- Hội CHSND Phát Hành Đặc San “Thoáng Hương Xưa”, Do CHS
Trương Đình Uyên, CHS Nguyễn Quang Huân, CHS Đinh Thị Nga,
CHS Nguyễn Thị Kim Thoa và các CHS Khác Trong Ban Báo Chí
Đảm Trách.

Tháng 6:

- CHS Nguyễn Kim Thoa, CHS Đỗ Thị Kim Loan & CHS Ngô Tất Tố
Viếng Thăm Gia Đình Của Cố Cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Văn Ngọc Tại
Sàigòn.

Tháng 5:

- Ban Liên Lạc Xã Hội (VN) Đại Diện Hội CHSND Phát Học Bổng
Học Kỳ 2 Cho Học Sinh Nghèo Hiếu Học Tại Trường ND.  Ngân Sách
Trích Từ Fund B (Quỹ Học Bổng) Do Các CHSND Mạnh Thường
Quân Đóng Góp.  Tân Thủ Quỹ CHS Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

Tháng 1:

- CHS Nguyễn Kim Thoa, CHS Đinh Gia Điền & CHS Nguyễn Tăng
Minh Tổ Chức Viếng Thăm Các Thầy Cô Cựu Giáo Sư ND Tại Sàigòn
Nhân Dịp Tết Đinh Hợi.

- Ban Biên Tập Thực Hiện Trang Website Tết Xuân Đinh Hợi, Do
CHS Nguyên Tú My Và Các CHS Khác Đảm Trách.

********************** Năm 2006 **********************

Tháng 12:

- CHS Ngô Tất Tố & Nhóm CHS Nam California Tổ Chức Họp Mặt
Cho CHSND Và Quí Thầy Cựu Giáo Sư ND Nhân Dịp Giáng Sinh
2006.

Tháng 10:

- CHS Nguyễn Kim Thoa & CHS Đinh Gia Điền Đại Diện Hội Phát
Học Bổng Kỳ 1 Cho Học Sinh Nghèo Hiếu Học Tại Trường ND.  Ngân
Sách Trích Từ Fund B (Quỹ Học Bổng) Của Hội, Do Các CHSND
Mạnh Thường Quân Đóng Góp.  Thủ Quỹ CHS Ngô Thị Nga.

Tháng 7:

- Trại Hè Nguyễn Du Lần 1 Được Tổ Chức Tại Orange County,
California, Do Nhóm CHS Nam California Đăng Cai Tổ Chức, Đặc Biệt
CHS Nguyễn Thị Thanh Giang & CHS Trần Thị Phương Dung Góp
Sức.  Nhóm Cũng Thực Hiện DVD Lưu Niệm.

- Ban Báo Chí & Hội CHSND Phát Hành Đặc San “Ngày Hội Ngộ”,
Do CHS Trương Đình Uyên, CHS Nguyễn Quang Huân, CHS Đinh Thị
Nga, CHS Nguyễn Thị Kim Thoa & nhiều CHS Khác Trong Ban Báo
Chí Đảm Trách.

Tháng 6:

- CHS Nguyễn Thị Mỹ Châu, CHS Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, CHS Hoàng
Quang Tuyến & CHS Nguyễn Tăng Minh Thảo Điều Lệ Tổ Chức Bầu
Cử BCH Hội CHSND.

Tháng 5:

- CHS Nguyễn Thị Mỹ Châu & CHS Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Liên Lạc &
Kính Mời Các Thầy Cô Cựu Giáo Sư ND  Tham Dự Trại Hè Lần 1.

Tháng 3:

- CHS Nguyễn Kim Thoa, CHS Đỗ Thị Kim Loan & CHS Nguyễn
Thành Trung Đại Diện Hội CHSND Phát Học Bỗng Học Kỳ 1 Cho
Học Sinh Nghèo Hiếu Học Tại Trường ND.  Ngân Sách Trích Từ Fund
B (Quỹ Học Bổng) Do Các  CHSND Mạnh Thưòng Quân Đóng Góp.  
Thủ Quỹ CHS Ngô Thị Nga.

Tháng 1:

- CHS Nguyễn Kim Thoa, CHS Đỗ Thị Kim Loan, CHS Nguyễn
Thành Trung, CHS Nguyễn Tăng Minh & Các CHS Khác Trong Ban
Liên Lạc Xã Hội (VN) Tổ Chức Viếng Thăm Thầy Cô Cựu Giáo Sư
ND Tại Sàigòn  Nhân Dịp Tết Bính Tuất.

- Ban Biên Tập Thực Hiện Trang Website Tết Xuân Bính Tuất, Do
CHS Nguyên Tú My Và Các CHS Khác Đảm Trách.

********************** Năm 2005 **********************

Tháng 12:

- Website www.trunghocnguyendu.com Ra Đời.
Loading Flash movie...