Counter
Thông báo

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là hết hạn nộp bài cho Đặc San “Ngày Hội Ngộ” (May 28,
2006).  

Thời gian vừa qua, Ban Báo Chí đã nhận được một số thơ, văn (truyện ngắn, tùy
bút..) từ tất cả các bạn. Trong những ngày tháng tới, BBC rất mong đón nhận bài vở
đóng góp của tất cả quý Thầy Cô và các bạn dưới các thể loại: truyện ngắn, tùy bút,
biên khảo, nhạc, truyện cười, v.v... để Đặc San của chúng ta được phong phú hơn.  
Mong tất cả các bạn lưu ý khi gửi bài vở cho BBC, xin vui lòng nêu rõ xuất xứ để tiện
việc liên lạc.

Khi gửi bài cho BBC, quý Thầy Cô và các bạn có thể tự upload bài viết của mình
dùng link dưới đây:
www.trunghocnguyendu.com/DSND.php

BBC xin chân thành cảm ơn sự hổ trợ về mặt tinh thần, cũng như việc ủng hộ đóng
góp bài vở cho Đặc San của tất cả quý Thầy Cô và các bạn trong những ngày qua.


                                                                               Thân ái
                                                                                BBC