================ THÔNG BÁO ================


Ban Biên Tập không đủ nhân lực, các cựu học sinh ghi danh từ năm 2010 trở về sau sẽ được ghi vào mục "Danh Sách CHS Ghi Danh Năm 2010-2011+".

Các cựu học sinh đã ghi danh từ năm 2009 trở về trước, được ghi trong mục "Danh Sách CHS Ghi Danh Năm 2009".

Xin thông cảm!

Ban Biên Tập


======== CHS Mới Ghi Danh Trong Năm 2011 ==========

Sunday, September 11th, 2011 at 03:26 PM.

 

Name : Nguyen,Andy Trung

Class : 10B4 -1975

City : Houston,Texas.USA

Email : andytrung09@yahoo.com

Comments : Tim Pham Hong Ha nha truoc co tiem vai o Ong Ta,mat lien lac tu 1975,nhan duoc tin xin lien lac voi Trung nhe!cung cac Ban truoc hoc cung lop.

Name : Trần Ngọc Minh Sơn
Class : 12A2/1994
City : Saigon
Email : sontnm@gmail.com
Comments :

Name : Nguyen Ba Hiep
Class : 12B2/1975
City : Placentia, California, US
Email : hiep.bn@sbcglobal.net
Comments : Muon nhan tin hoi tham den Nguyen Van Van, Nguyen Van Hai, Hoang Huu Nam, Tran Hoai Viet cung nien khoa 12B2/1975

Name : Đào Minh Sơn
Class : 1982
City : Sài gòn
Email : daominhson2000@gmail.com
Comments : Mong liên lạc được với các bạn niên khóa từ 1975-1982. Liên lạc qua e-mail: daominhson2000@gmail.com

Name : Trần Thành Đạt
Class : 12C1/1976
City : TPHCM - Việt Nam
Email : dat.tranthanh@gmail.com
Comments : Rất mong nhận được tin tức từ các bạn .

Name : Đồng Minh Thái
Class : 12B2 / 1975
City : California / USA
Email : sauthai@gmail.com
Comments : Vẫn còn sống , còn uống cafe được Mong gặp lại các bạn đồng liêu

Name : dao manh nguyen
Class : 12c3/1880
City : garden grove/ca
Email : dmn62772yahoo.com
Comments :

Name : Trần Anh Tuấn
Class : 12/1974
City : San Jose, California
Email : tatran5k@yahoo.com
Comments : Mong được liên lạc với các bạn .

Name : Tran Duc Phuong
Class : 6A5-12C2/1978
City : Saigon
Email : tranducphuong25@yahoo.com
Comments :

Name : Le thi Nguyet Tho
Class : 12A1/ 1995
City : Boston, MA, USA
Email : emgaihue@yahoo.com
Comments :

Name : Ngô Quốc-Thái
Class : 11/1974
City : Đức
Email : quocthai@freenet.de
Comments :

Name : Nguyễn Thị Tường Vân
Class : 12D1/1982
City : Hồ Chí Minh
Email : tuong_van@hotmail.com
Comments :

Name : Thị Minh Đức
Class : 12D1/1982
City : Hồ Chí MInh
Email : ducminh64@yahoo.com
Comments :

Name : Phan Thị Thúy Diễm
Class : 12A4/1983
City : Sài gòn,VN
Email : diemphanthuy@yahoo.com
Comments : Chào các bạn cựu HS Nguyễn Du